မဿဲ ၉:၁-၈၊ (Mt-9,1-8) ထို့ နောက် ကိုယ် တော် သည် လှေ ပေါ် တက် ၍ ပင် လယ် ကို ကူး ပြီး လျှင် မိ မိ နေ ရပ် မြို့ သို့ ကြွ တော် မူ ၏။ ထို အ ခါ လူ တို့ သည် အိပ် ရာ ပေါ် ၌ လဲ လျောင်း နေ သည့် လေ ဖြတ် သော သူ တစ် ဦး ကို အ ထံ တော် သို့ သယ် ဆောင် လာ ကြ ၏။ ယေ ရှု သည် ထို သူ တို့ ၏ ယုံ ကြည် ခြင်း ကို မြင် လျှင် လေ ဖြတ် သော သူ အား “ငါ့ သား၊ မ စိုး ရိမ် နှင့်။ သင် ၏ အ ပြစ် များ ခွင့် လွှတ် ခြင်း ခံ ရ ပြီ” ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

ထို အ ခါ ကျမ်း ပြု ဆ ရာ အ ချို့ တို့ က “ဤ သူ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို စော် ကား ပြော ဆို သည်” ဟု အ ချင်း ချင်း ပြော ဆို ကြ ၏။ ယေ ရှု သည် သူ တို့ ၏ စဉ်း စား ဆင် ခြင် မှု များ ကို သိ မြင် တော် မူ ၍ “အ ဘယ် ကြောင့် သင် တို့ ၏ စိတ် နှ လုံး ထဲ ၌ မ ကောင် သော အ ရာ များ ကို စဉ်း စား ဆင် ခြင် နေ ကြ သ နည်း။ ‘သင် ၏ အ ပြစ် များ ခွင့် လွှတ် ခြင်း ခံ ရ ပြီ’ ဟု ဆို ရန် နှင့် ‘ထ ၍ လမ်း လျှောက် လော့’ ဟု ဆို ရန် မည် သည့် အ ရာ က ပို ၍ လွယ် ကူ သ နည်း။ သို့ သော် လူ့ သား သည် မြေ ကြီး ပေါ် ၌ အ ပြစ် များ ခွင့် လွှတ် ပိုင် ခွင့် ရှိ ကြောင်း သင် တို့ သိ စေ ရန်” ဟု မိန့် တော် မူ ပြီး လျှင် လေ ဖြတ် သော သူ အား “ထ လော့။ သင် ၏ အိပ် ယာ ကို ဆောင် ယူ ၍ အိမ် သို့ ပြန် လော့” ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ထို အ ခါ လေ ဖြတ် သော သူ သည် ထ ၍ မိ မိ အိမ် သို့ ပြန် သွား လေ ၏။

ဤသည်မှာ ဟန်ဂေရီဘာသာစကားဖြင့် တရားဒေသနာအတွက် လင့်ခ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ဤ အ ခြင်း အ ရာ ကို တွေ့ မြင် သော လူ ထု ပ ရိ သတ် တို့ သည် ကြောက် ရွံ့ * လျက် လူ တို့ အား ဤ သို့ သော အ ခွင့် အာ ဏာ ကို ပေး တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ဘုန်း တော် ကို ချီး မွမ်း ကြ ၏။

ဤသည်မှာ ဟန်ဂေရီဘာသာစကားဖြင့် တရားဒေသနာအတွက် လင့်ခ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

 

မာ ၂:၁၇  (Mk 2,17)  ၁၇ ယေ ရှု သည် ကြား တော် မူ လျှင်၊ ကျန်း မာ သော သူ တို့ သည် ဆေး သ မား ကို အ လို မ ရှိ ကြ။ နာ သော သူ တို့ သာ လျှင် အ လို ရှိ ကြ ၏။ ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ ကို နောင် တ သို့ ခေါ် ခြင်း ငှါ ငါ လာ သည် မ ဟုတ်၊ ဆိုး သော သူ တို့ ကို ခေါ် ခြင်း ငှါ ငါ လာ သ တည်း ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

ဤသည်မှာ ဂျာမန်ဘာသာတရားဒေသနာအတွက် လင့်ခ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

 

မာကု ၇:၂၄-၃၀ (Mk. 7,24-30) ကိုယ် တော် သည် ထို အ ရပ် မှ ထ ၍ တု ရု မြို့ နှင့် ဇိ ဒုန် မြို့ ၏ ကျေး လက် သို့ ကြွ တော် မူ ပြီး လျှင် အိမ် သို့ ဝင် ၍ အ ဘယ် သူ မျှ မ သိ စေ ခြင်း ငှါ အ လို တော် ရှိ သော် လည်း ပုန်း ရှောင် ၍ နေ တော် မ မူ နိုင်။ ၂၅ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ညစ် ညူး သော နတ် စွဲ သော မိန်း မ ငယ် ၏ အ မိ သည် သိ တင်း တော် ကို ကြား သ ဖြင့်၊ လာ ၍ ခြေ တော် ရင်း ၌ ပြပ် ဝပ် လျက်၊ ၂၆ မိ မိ သ မီး ထဲ က နတ် ဆိုး ကို နှင် ထုတ် တော် မူ မည် အ ကြောင်း တောင်း ပန် လေ ၏။ ထို မိန်း မ ကား၊ ဟေ လ သ အ မျိုး၊ ရှု ရိ ဖိ နိတ် ပြည် သူ ဖြစ် သ တည်း။ ၂၇ ယေ ရှု က လည်း၊ ရှေ့ ဦး စွာ သား များ ကို ဝ စွာ ကျွေး ပါ ရ စေ။ သား ၏ အ စာ ကို ယူ ၍ ခွေး အား မ ပေး မ ချ အပ် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ၂၈ မိန်း မ က လည်း မှန် ပါ ၏ သ ခင်။ ခွေး မည် သည် ကား၊ သား တို့ ၏ စား နုပ် စား ပေါက် ကို စား ပွဲ အောက် ၌ စား မြဲ ထုံး စံ ရှိ ပါ သည် ဟု ပြန် ၍ လျှောက် လျှင်၊ ၂၉ ကိုယ် တော် က၊ ထို စ ကား ကြောင့် သင် သွား လော့။ နတ် ဆိုး သည် သင် ၏ သ မီး ထဲ မှ ထွက် သွား ပြီ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ၃၀ ထို မိန်း မ သည် မိ မိ အိမ် သို့ ပြန် ၍ နတ် ဆိုး ထွက် သွား သည် ကို ၎င်း၊ သ မီး သည် အိပ် ယာ ၌ အိပ် လျက် ရှိ သည် ကို ၎င်း တွေ့ ၏။

ဤသည်မှာ စပိန်တရားဒေသနာဆိုင်ရာ လင့်ခ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

 

ယော ၉:၁-၇ (Joh.9,1-7): လမ်း ၌ သွား တော် မူ စဉ်၊ အ မိ ဝမ်း တွင်း က ပင် မျက် စိ ကန်း သော သူ တ ယောက် ကို တွေ့ မြင် တော် မူ ၏။ တ ပည့် တော် တို့ က၊ အ ရှင် ဘု ရား၊ ဤ သူ သည် အ ဘယ် သူ ၏ အ ပြစ် ကြောင့် မျက် စိ ကန်း သ နည်း။ ကိုယ် အ ပြစ် ကြောင့် ကန်း သ လော။ မိ ဘ အ ပြစ် ကြောင့် ကန်း သ လော ဟု မေး လျှောက် ကြ ၏။ ယေ ရှု က လည်း၊ ကိုယ် အ ပြစ် ကြောင့် မ ဟုတ်။ မိ ဘ အ ပြစ် ကြောင့် လည်း မ ဟုတ်။ ဘု ရား သ ခင် ၏ အ မှု တော် ကို သူ ၌ ထင် ရှား စေ မည် အ ကြောင်း တည်း။ ငါ့ ကို စေ လွှတ် တော် မူ သော သူ ၏ အ မှု ကို နေ့ အ ချိန် ရှိ စဉ် တွင် ငါ ပြု ရ မည်။ အ ဘယ် သူ မျှ အ မှု မ ပြု နိုင် သော အ ချိန် တည်း ဟူ သော ညဉ့် အ ချိန် လာ သေး ၏။ ငါ သည် ဤ လော က ၌ ရှိ စဉ် တွင် ဤ လော က ၏ အ လင်း ဖြစ် ၏ ဟု မိန့် တော် မူ ပြီး လျင်၊ မြေ ပေါ် မှာ ထွေး ၍ တံ ထွေး နှင့် ရွှံ့ လုပ် ပြီး မှ၊ ကန်း သော သူ ၏ မျက် စိ ကို ရွှံ့ နှင့် လူး ၍၊ သင် သွား လော့။ ရှိ လောင် ရေ ကန် ၌ မျက် စိ ကို ဆေး လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ရှိ လောင် အ နက် ကား စေ လွှတ် သည် ဟု ဆို လို သ တည်း။ ထို သူ သည် သွား ၍ ဆေး ပြီး မှ၊ မျက် စိ မြင် လျက် ပြန် လေ ၏။

ဤသည်မှာ ဂျာမန်ဘာသာတရားဒေသနာအတွက် လင့်ခ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

 

********

နောက်ထပ်တရားဒေသနာလင့်ခ်များ မကြာမီလာပါမည်။