လုကာ ၁၄:၂၅-၃၅ (Lk 14,25-35): ၂၅ လူ အ စု အ ဝေး အ ပေါင်း တို့ သည် နောက် တော် သို့ လိုက် ကြ သည် ကို ယေ ရှု သည် လှည့် ၍ ကြည့် တော် မူ ပြီး လျှင်၊ ၂၆ အ ကြင် သူ သည် ငါ့ ထံ သို့ လာ ၍ မိ ဘ၊ သား မ ယား၊ ညီ အစ် ကို၊ နှ မ တို့ ကို ၎င်း၊ ထို မျှ မ က မိ မိ အ သက် ကို ၎င်း မ မုန်း၊ ထို သူ သည် ငါ့ တ ပည့် မ ဖြစ် နိုင် ရာ။ ၂၇ အ ကြင် သူ သည် မိ မိ လက် ဝါး ကပ် တိုင် ကို ထမ်း ၍ ငါ့ နောက် သို့ မ လိုက်၊ ထို သူ သည် ငါ့ တ ပည့် မ ဖြစ် နိုင် ရာ။ ၂၈ သင် တို့ တွင် တ ယောက် သော သူ သည် တိုက် ကို တည် မည် ဟု အ ကြံ ရှိ လျှင်၊ ထို တိုက် ပြီး အောင် ငွေ လောက် မည် မ လောက် မည် ကို သိ ခြင်း ငှါ၊ ရှေ့ ဦး စွာ ထိုင် ၍ ကုန် စ ရိတ် ကို မ ချင့် တွက် ဘဲ နေ မည် လော။ ၂၉ သို့ မ ဟုတ် တိုက် မြစ် ကို တည် ၍ တိုက် ကို မ ပြီး နိုင် လျှင်၊ သိ မြင် သော သူ အ ပေါင်း တို့ က၊ ၃၀ ဤ သူ သည် တည် စ ပြု ၍ အ စ မ သတ် နိုင် ဟု ကဲ့ ရဲ့ ကြ လိမ့် မည်။ ၃၁ တ နည်း ကား၊ တ စုံ တ ယောက် သော ရှင် ဘု ရင် သည် အ ခြား သော ရှင် ဘု ရင် နှင့် စစ် ပြိုင် မည် ဟု အ ကြံ ရှိ လျှင်၊ လူ နှစ် သောင်း နှင့် ချီ လာ သော ရှင် ဘု ရင် ကို လူ တ သောင်း နှင့် ခံ နိုင် မည် မ ခံ နိုင် မည် ကို ရှေ့ ဦး စွာ ထိုင် ၍ မ ဆင် ခြင် ဘဲ နေ မည် လော။ ၃၂ မ ခံ နိုင် သည် မှန် လျှင်၊ အ ခြား သော ရှင် ဘု ရင် ဝေး သေး သော အ ခါ သံ တ မန် ကို စေ လွှတ် ၍ စစ် ငြိမ်း မည် အ ကြောင်း တောင်း ပန် တတ် သည် မ ဟုတ် လော။ ၃၃ ထို နည်း တူ၊ သင် တို့ တွင် အ ကြင် သူ သည် မိ မိ ၌ ရှိ သ မျှ ကို မ စွန့် ဘဲ နေ ၏။ ထို သူ သည် ငါ့ တ ပည့် မ ဖြစ် နိုင် ရာ။  ၃၄ ဆား မူ ကား ကောင်း ၏။ သို့ သော် လည်း အ ငန် ကင်း ပျောက် လျှင် ငန် သော အ ရ သာ ကို အ ဘယ် သို့ ရ ပြန် မည် နည်း။ ၃၅ မြေ ဘို့ မ ကောင်း၊ အ မှိုက် ပုံ ဘို့ မ ကောင်း၊ ထို ဆား ကို ပြင် သို့ ပစ် လိုက် တတ် ၏။ ကြား စ ရာ နား ရှိ သော သူ မည် သည် ကား ကြား ပါ စေ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

 

ဤနေရာတွင် ဂျာမန်ဘာသာဖြင့် တရားဒေသနာဖြစ်သည်။

 

********

 

ယော ၁၇:၁၁ (J 17,11): အ ကျွန်ုပ် ပိုင် သော အ ရာ အား လုံး တို့ ကို ကိုယ် တော် ပိုင် တော် မူ ပြီး ကိုယ် တော် ပိုင် သော အ ရာ တို့ ကို လည်း အ ကျွန်ုပ် ပိုင် သည် ဖြစ် ၍ အ ကျွန်ုပ် သည် ထို အ ရာ များ အား ဖြင့် ဘုန်း ထင် ရှား ခြင်း ရှိ ပါ ပြီ။

 

ဤနေရာတွင် ဂျာမန်ဘာသာဖြင့် တရားဒေသနာဖြစ်သည်။

 

 

********

 

 

မကြာမီ ဤအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တရားဒေသနာများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရပါမည်။