မဿဲ ၆:၇-၁၃ (Mt 6,7-13): ထို့ ပြင် သင် တို့ ဆု တောင်း ‌သော အ ခါ သာ သ နာ ပ လူ မျိုး ခြား တို့ ကဲ သို့ တ တွတ် တွတ် အ ချည်း နှီး မ ရွတ် ဆို ကြ နှင့်။ သူ တို့ သည် များ စွာ သော စ ကား တို့ ကို ရွတ် ဆို လျှင် သူ တို့ ကို နား ထောင် ပေး လိမ့် မည် ဟု ထင် မှတ် ကြ ၏။ သို့ ဖြစ် ၍ သူ တို့ ကဲ့ သို့ မ ပြု ကြ နှင့်။ အ ကြောင်း မူ ကား သင် တို့ အ ဖ သည် သင် တို့ မ တောင်း မီ က ပင် သင် တို့ လို အပ် သော အ ရာ များ ကို သိ နှင့် တော် မူ ၏။

ထို ကြောင့် ဤ သို့ ဆု တောင်း ကြ လော့။ ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ရှိ တော် မူ သော အ ကျွန်ုပ် တို့ အ ဖ၊ ကိုယ် တော် ၏ နာ မ တော် သည် ရို သေ လေး မြတ် ခြင်း ခံ ရ ပါ စေ သော။ ၁၀ နိုင် ငံ တော် ပေါ် ထွန်း ပါ စေ သော။ အ လို တော် သည် ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ပြည့် စုံ သ ကဲ့ သို့ မြေ ကြီး ပေါ် ၌ လည်း ပြည့် စုံ ပါ စေ သော။ ၁၁ အ ကျွန်ုပ် တို့ အ တွက် တစ် နေ့ တာ လို အပ် သော အ စာ * ကို ယ နေ့ ပေး သ နား တော် မူ ပါ။ ၁၂ အ ကျွန်ုပ် တို့ အ ပေါ် အ ပြစ် ကြွေး ရှိ သူ များ ကို အ ကျွန်ုပ် တို့ ခွင့် လွှတ် သ ကဲ့ သို့ အ ကျွန်ုပ် တို့ အ ပြစ် ကြွေး များ ကို လည်း ခွင့် လွှတ် တော် မူ ပါ။ ၁၃ ဖြား ယောင်း သွေး ဆောင် ရာ သို့ မ လိုက် မ ပါ စေ ဘဲ မ ကောင်း သော အ မှု အ ရာ မှ အ ကျွန်ုပ် တို့ ကို ကယ် နုတ် တော် မူ ပါ။ (အ ကြောင်း မူ ကား နိုင် ငံ တော်၊ တန် ခိုး တော်၊ ဘုန်း အ သ‌ ရေ တော် သည် ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် ကိုယ် တော် ၌ ရှိ ပါ ၏။ အာ မင် * ။) *

ဒါက ဂျာမန်လို တရားဒေသနာတစ်ခုပါ။

 

********

 

မကြာမီ ဤအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တရားဒေသနာများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရပါမည်။