မဿဲ ၅:၁-၁၀ (Mt 5,1-10):
   ယေ ရှု သည် လူ ထု ပ ရိ သတ် များ ကို မြင် သော အ ခါ တောင် ပေါ် သို့ တက် ၍ ထိုင် တော် မူ လျှင် တ ပည့် တော် တို့ သည် အ ထံ တော် သို့ ချဉ်း ကပ် လာ ကြ ၏။

ထို အ ခါ နှုတ် တော် ကို ဖွင့် ၍ သူ တို့ အား သွန် သင် တော် မူ သည် မှာ၊

“စိတ် ဝိ ညာဉ် ဆင်း ရဲ နွမ်း ပါး သော သူ တို့ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား ကောင်း ကင် နိုင် ငံ တော် သည် သူ တို့ ၏ နိုင် ငံ ဖြစ် ၏။

ဝမ်း နည်း ကြေ ကွဲ သော သူ တို့ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား သူ တို့ သည် နှစ် သိမ့် ခြင်း ကို ခံ စား ရ ကြ လိမ့် မည်။ 

နူး ညံ့ သိမ် မွေ့ သော သူ တို့ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား သူ တို့ သည် ကမ္ဘာ မြေ ကို အ မွေ ဆက် ခံ ရ ကြ လိမ့် မည်။ *

ဖြောင့် မတ် ခြင်း ကို ဆာ လောင် မွတ် သိပ် သော သူ တို့ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား သူ တို့ သည် ဝ ပြော ခြင်း သို့ ရောက် ကြ လိမ့် မည်။  သ နား ကြင် နာ တတ် သော သူ တို့ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား သူ တို့ သည် သ နား ကြင် နာ ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည်။ 

 


စိတ် နှ လုံး ဖြူ စင် သော သူ တို့ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား သူ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို မြင် ရ ကြ လိမ့် မည်။

ငြိမ်း ချမ်း မှု ကို ဖြစ် စေ သော သူ တို့ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား သူ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ သား များ ဟု ခေါ် ဝေါ် ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည်။ 

 ၁၀ ဖြောင့် မတ် ခြင်း ကြောင့် ညှဉ်း ဆဲ ခြင်း ခံ ရ သော သူ တို့ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား ကောင်း ကင် နိုင် ငံ တော် သည် သူ တို့ ၏ နိုင် ငံ ဖြစ် ၏။

 

ဤတွင် ဂျာမန်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။

 

 

 

 

 

 ********


မာကု ၁:၄၀-၄၅ (Mk 1,40-45): ၄၀ အ နာ ကြီး ရော ဂါ သည် တစ် ဦး သည် အ ထံ တော် သို့ လာ ၍ ဒူး ထောက် လျက် “ကိုယ် တော် အ လို ရှိ လျှင် အ ကျွန်ုပ် ကို စင် ကြယ် စေ နိုင် ပါ သည်” ဟု တောင်း ပန် လျှောက် ထား လေ ၏။ ၄၁ ကိုယ် တော် * သည် ကြင် နာ စိတ် ရှိ တော် မူ သ ဖြင့် လက် တော် ကို ဆန့် ၍ ထို သူ ကို တို့ ထိ ကာ “ငါ အ လို ရှိ ၏။ စင် ကြယ် ခြင်း သို့ ရောက် စေ” ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ၄၂ ထို ခ ဏ ချင်း တွင် သူ ၏ အ နာ ကြီး ရော ဂါ သည် ပျောက် ကင်း သွား ၍ သူ သည် စင် ကြယ် ခြင်း သို့ ရောက် လေ ၏။ ၄၃-၄၄ ကိုယ် တော် က လည်း “မည် သူ့ ကို မ ဆို မည် သည့် အ ရာ မျှ မ ပြော ရန် သ တိ ပြု လော့။ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် ထံ သို့ သာ သွား ၍ သင့် ကိုယ် သင် ပြ ပြီး လျှင် လူ တို့ ရှေ့ ၌ သက် သေ ဖြစ် စေ ရန် မော ရှေ ပ ညတ် ခဲ့ သည့် အ တိုင်း သင် ၏ စင် ကြယ် ခြင်း ဝတ် အ တွက် ပူ ဇော် သက္ကာ ကို ဆက် သ လော့” ဟု တင်း ကျပ် စွာ မှာ ကြား လျက် သူ့ ကို ချက် ချင်း ပြန် သွား စေ တော် မူ ၏။ ၄၅ သို့ သော် ထို သူ သည် ထွက် သွား ၍ ထို သ တင်း ကို အား ပါး တ ရ ပြော ကြား ပြီး ပျံ့ နှံ့ စေ သ ဖြင့် ကိုယ် တော် သည် မြို့ ထဲ သို့ ထင် ရှား စွာ မ ဝင် နိုင် တော့ ဘဲ မြို့ ပြင် လူ သူ ကင်း ဝေး ရာ အ ရပ် ၌ နေ တော် မူ ၏။ ထို အ ခါ အ ရပ် ရပ် မှ လူ တို့ သည် ကိုယ် တော် ထံ သို့ ရောက် လာ ကြ ၏။

ဤတွင် ဂျာမန်တရားဒေသနာဖြစ်သည်။

 

********

 

လုကာ ၅:၂၇-၃၂ (Lk 5,27-32): ၂၇ ထို နောက် ကိုယ် တော် သည် ထွက် ကြွ ၍၊ လေ ဝိ အ မည် ရှိ သော အ ခွန် ခံ သူ သည် အ ခွန် ခံ ရာ တဲ ၌ ထိုင် နေ သည် ကို မြင် သော်၊ ငါ့ နောက် သို့ လိုက် လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ၂၈ ထို သူ သည် လည်း ရှိ သ မျှ တို့ ကို စွန့် ပစ် လျက်၊ ထ ၍ နောက် တော် သို့ လိုက် လေ ၏။ ၂၉ ထို နောက် မှ လေ ဝိ သည် ကိုယ် တော် အ ဘို့ အ လို၊ ငှါ မိ မိ အိမ် ၌ ကြီး စွာ သော ပွဲ ကို ခံ ၍၊ အ ခွန် ခံ သော သူ များ နှင့် အ ခြား သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည်၊ ကိုယ် တော် မှ စ သော တ ပည့် တော် တို့ နှင့် တ ကွ စား ပွဲ ၌ လျောင်း ကြ ၏။ ၃၀ ကျမ်း ပြု ဆ ရာ နှင့် ဖာ ရိ ရှဲ တို့ က၊ သင် တို့ သည် အ ခွန် ခံ သော သူ၊ ဆိုး သော သူ တို့ နှင့် အ တူ အ ဘယ် ကြောင့် စား သောက် ကြ သ နည်း ဟု တ ပည့် တော် တို့ ကို ကဲ့ ရဲ့ အ ပြစ် တင် ကြ ၏။ ၃၁ ယေ ရှု က လည်း၊ ကျန်း မာ သော သူ တို့ သည် ဆေး သ မား ကို အ လို မ ရှိ ကြ။ နာ သော သူ တို့ သာ လျှင် အ လို ရှိ ကြ ၏။ ၃၂ ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ ကို နောင် တ သို့ ခေါ် ခြင်း ငှါ ငါ လာ သည် မ ဟုတ်။ ဆိုး သော သူ တို့ ကို ခေါ် ခြင်း ငှါ ငါ လာ သ တည်း ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

 ဤတွင် ဂျာမန်တရားဒေသနာဖြစ်သည်။

 

*********

 

 

 

မကြာမီ ဤအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တရားဒေသနာများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရပါမည်။