လုကာ ၁  ၂:၃၉-၄၈၊ (Lk 12,39-48): ၃၉ အိမ် ရှင် သည် သူ ခိုး လာ မည့် အ ချိန် ကို သိ ထား လျှင် မိ မိ အိမ် ကို ဖောက် ထွင်း ခွင့် ပြု မည် မ ဟုတ် ကြောင်း * သိ မှတ် ကြ လော့။ ၄၀ လူ့ သား သည် သင် တို့ မ ထင် မှတ် သော အ ချိန် ၌ ကြွ လာ မည် ဖြစ် ၍ သင် တို့ သည် လည်း အ သင့် ရှိ နေ ကြ လော့” ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ၄၁ ထို အ ခါ ပေ တ ရု က “သ ခင် ဘု ရား၊ ဤ ပုံ ဥ ပ မာ ကို အ ကျွန်ုပ် တို့ အ တွက် မိန့် တော် မူ သ လော၊ သို့ မ ဟုတ် လူ အ ပေါင်း တို့ အ တွက် ပါ မိန့် တော် မူ သ လော” ဟု မေး လျှောက် ၏။ ၄၂ သ ခင် ဘု ရား က လည်း “မိ မိ အိမ် သူ အိမ် သား များ အား အ ချိန် တန် သော အ ခါ အ စား အ စာ များ စီ စဉ် ပေး ရန် သူ တို့ အ ပေါ် သ ခင် ခန့် ထား သည့် သစ္စာ နှင့် ပ ညာ သ တိ ရှိ သော အ စေ အ ပါး ခေါင်း ဆောင် ကား မည် သူ နည်း။  ၄၃ မိ မိ သ ခင် ပြန် လာ သော အ ခါ ထို သို့ ဆောင် ရွက် နေ သည် ကို သ ခင် တွေ့ ရ သော အ စေ အ ပါး သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ၏။ ၄၄ သင် တို့ အား ငါ အ မှန် ဆို သည် ကား သ ခင် သည် မိ မိ ၏ ဥစ္စာ ပစ္စည်း ရှိ သ မျှ ကို သူ့ အား ကြီး ကြပ် စောင့် ရှောက် စေ လိမ့် မည်။ ၄၅ သို့ သော် ထို အ စေ အ ပါး သည် မိ မိ စိတ် ထဲ ၌ ‘ငါ့ သ ခင် ပြန် လာ ရန် ကြန့် ကြာ နေ ၏’ ဟု ဆို လျက် အ စေ ခံ ယောက်ျား နှင့် အ စေ ခံ မိန်း မ များ ကို ရိုက် နှက် ကာ စား သောက် ယစ် မူး လျက် နေ လျှင်၊ ၄၆ ထို အ စေ အ ပါး ၏ သ ခင် သည် သူ မျှော် လင့် မ ထား သော နေ့၊ သူ မ သိ သော အ ချိန် တွင် ရောက် လာ ၍ သူ့ ကို ပြင်း စွာ ပြစ် ဒဏ် ပေး ကာ မ ယုံ ကြည် သူ တို့ နှင့် အ တူ နေ ရာ ချ ထား လိမ့် မည်။ ၄၇ မိ မိ သ ခင် ၏ အ လို ကို သိ လျက် ပင် ပြင် ဆင် ထား ခြင်း မ ရှိ၊ သို့ မ ဟုတ် သ ခင် ၏ အ လို အ တိုင်း လုပ် ဆောင် ခြင်း မ ရှိ‌ သော အ စေ အ ပါး သည် များ စွာ ရိုက် နှက် ခြင်း ခံ ရ လိမ့် မည်။ ၄၈

 

ဤသည်မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် တရားဒေသနာဖြစ်သည်။

 

*********

 

 

မကြာမီ ဤအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တရားဒေသနာများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရပါမည်။