ဒေါက်တာ

Katharina Dang

Oppermannstrasse 16

12679 Berlin

ဂျာမနီ - Germany

အီးမေးလ်:  pastorin_i.r/at/katharina-dang.de

https://www.katharina-dang.de