မာကု ၄:၂၆-၃၄ (Mk 4,26-34): တစ် ဖန် ကိုယ် တော် က “ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် သည် မြေ ပေါ် ၌ လူ တစ် ဦး မျိုး စေ့ ကြဲ သည် နှင့် တူ ၏။ ၂၇ သူ သည် ည အ ချိန် နှင့် နေ့ အ ချိန် ၌ အိပ် လျက်၊ ထ လျက် နေ စဉ် မျိုး စေ့ သည် အ ညှောက် ထွက် ၍ ကြီး ထွား လာ ၏။ ၎င်း သည် မည် ကဲ့ သို့ ကြီး ထွား လာ သည် ကို ထို သူ မ သိ။ ၂၈ မြေ ကြီး သည် အ လို အ လျောက် အ သီး သီး စေ လျက် ဦး စွာ အ ပင်၊ ထို့ နောက် အ နှံ၊ ထို မှ တစ် ဆင့် အ နှံ ထဲ တွင် အောင် သော အ ဆန် ကို ဖြစ် စေ ၏။ ၂၉ အ သီး မှည့် သော အ ခါ ရိတ် သိမ်း ချိန် ‌ရောက် လာ သည် ဖြစ် ၍ သူ သည် ချက် ချင်း တံ စဉ် ဖြင့် ရိတ် * လေ ၏” ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ၃၀ တစ် ဖန် ကိုယ် တော် က “ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် ကို မည် သည့် အ ရာ နှင့် ခိုင်း နှိုင်း ရ မည် နည်း၊ သို့ မ ဟုတ် မည် သည့် ပုံ ဥ ပ မာ ဖြင့် ဖော် ပြ * ရ မည် နည်း။ ၃၁ ၎င်း သည် မုန် ညင်း နက် စေ့ နှင့် တူ ၏။ ထို အ စေ့ သည် မြေ ၌ စိုက် သော အ ခါ မြေ ကြီး ပေါ် ရှိ အ စေ့ တ ကာ တို့ ထက် သေး ငယ် ၏။ ၃၂ စိုက် ပြီး ကြီး ထွား လာ သော အ ခါ တွင် မူ ဟင်း သီး ဟင်း ရွက် ပင် အား လုံး ထက် ကြီး ၍ ၎င်း ၏ အ ရိပ် အောက် တွင် မိုး ကောင်း ကင် ငှက် တို့ သည် အ သိုက် ဖွဲ့ နေ နိုင် ‌လောက် သော ကြီး မား သည့် အ ကိုင်း များ ထွက် လာ ၏” ဟု မိန့် တော် မူ ၏။  ၃၃ ကိုယ် တော် သည် ထို သို့ သော ပုံ ဥ ပ မာ များ စွာ တို့ ဖြင့် လူ တို့ ကြား နာ နိုင် သည့် အ တိုင်း တ ရား စ ကား ကို သူ တို့ အား ဟော ပြော တော် မူ ၏။ ၃၄ ပုံ ဥ ပ မာ မ ပါ ဘဲ သူ တို့ အား ဟော ပြော တော် မ မူ။ သို့ သော် မိ မိ တ ပည့် တော် တို့ ကို မူ ကား အ ကြောင်း အ ရာ အား လုံး ကို သီး သန့် ရှင်း ပြ တော် မူ ၏။

 

ဤသည်မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် တရားဒေသနာဖြစ်သည်။

 

********

လုကာ ၉:၅၁-၆၂ (Lk 9,51-62): ကိုယ် တော် သည် အ ခြား သော သူ တစ် ဦး အား “ငါ့ နောက် သို့ လိုက် လော့” ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ သို့ သော် ထို သူ က “သ ခင် ဘု ရား၊ အ ကျွန်ုပ် ၏ ဖ ခင် ကို ဦး စွာ သွား ၍ သင်္ဂြိုဟ် ခွင့် ပြု တော် မူ ပါ” ဟု လျှောက် လေ ၏။ ၆၀ ကိုယ် တော် * က လည်း “လူ သေ တို့ သည် မိ မိ တို့ ၏ လူ သေ တို့ ကို သင်္ဂြိုဟ် ကြ ပါ လေ စေ။ သင် မူ ကား သွား ၍ ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် အ ကြောင်း ကို ဟော ပြော လော့” ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ၆၁ အ ခြား သော သူ တစ် ဦး က လည်း “သ ခင် ဘု ရား၊ အ ကျွန်ုပ် သည် နောက် တော် သို့ လိုက် ပါ မည်။ သို့ သော် အ ကျွန်ုပ် ၏ အိမ် သူ အိမ် သား များ ကို ဦး စွာ သွား ၍ နှုတ် ဆက် ခွင့် ပြု တော် မူ ပါ” ဟု လျှောက် လေ ၏။ ၆၂ ယေ ရှု က လည်း “ထွန် ကိုင်း ကို ကိုင် လျက် နောက် သို့ လှည့် ကြည့် သော သူ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ နိုင် ငံ တော် နှင့် မ ထိုက် တန်” ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

 

ဤတွင် ဂျာမန်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။

 

*********

ယော ၁၂:၂၁-၂၄ (J 12,21-24): သူ တို့ သည် ဂါ လိ လဲ နယ်၊ ဗက် ဇဲ ဒ မြို့ သား ဖိ လိပ္ပု ထံ ချဉ်း ကပ် ၍ “ဆ ရာ၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် ယေ ရှု ကို တွေ့ မြင် လို ပါ သည်” ဟု တောင်း ဆို ကြ ၏။ ၂၂ ဖိ လိပ္ပု သည် သွား ၍ အန္ဒြေ ကို ပြော ပြ ပြီး လျှင် အန္ဒြေ နှင့် ဖိ လိပ္ပု တို့ သည် လာ ၍ ယေ ရှု ထံ လျှောက် ထား ကြ ၏။ ၂၃ ထို အ ခါ ယေ ရှု က “လူ့ သား ကို ဘုန်း တော် ထင် ရှား စေ မည့် အ ချိန် ရောက် လာ ပြီ။ ၂၄ သင် တို့ အား ငါ အ မှန် အ ကန် ဆို မည်။ ဂျုံ စေ့ တစ် စေ့ သည် မြေ ၌ ကျ ၍ မ ပျက် စီး လျှင် တစ် စေ့ တည်း ရှိ နေ ၏။ ပျက် စီး လျှင် မူ ကား များ စွာ သော အ သီး ကို ဖြစ် ထွန်း စေ တတ် ၏။

 

ဤတွင် ဂျာမန်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။

 

*********

 

 

မကြာမီ ဤအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တရားဒေသနာများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရပါမည်။