လုကာ ၂၂:၁-၆ (Lk 22,1-6): ပ သ ခါ အ မည် ရှိ သော အ ဇု မ ပွဲ ခံ ခါ နီး တွင်၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ကြီး တို့ နှင့် ကျမ်း ပြု ဆ ရာ တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို အ ဘယ် သို့ သတ် ရ အံ့ နည်း ဟု ရှာ ကြံ ကြ ၏။ အ ဘယ် ကြောင့် ရှာ ကြံ ရ ကြ သ နည်း ဟူ မူ ကား၊ လူ များ တို့ ကို ကြောက် ကြ ၏။ ထို အ ခါ စာ တန် သည် တ ပည့် တော် တ ကျိပ် နှစ် ပါး အ ဝင် ဖြစ် သော ယု ဒ ရှ ကာ ရုတ် အ ထဲ သို့ ဝင် သည် ဖြစ် ၍၊ ထို သူ သည် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ကြီး များ၊ ဗိ မာန် တော် မှူး များ တို့ ထံ သို့ သွား ပြီး လျှင်၊ ယေ ရှု ကို အ ဘယ် သို့ အပ် ရ မည် နည်း ဟူ ၍ တိုင် ပင် လေ ၏။ ထို သူ တို့ သည် ဝမ်း မြောက် သော စိတ် ရှိ ၍ ငွေ ပေး မည် ဟု ဝန် ခံ ကြ ၏။ ယု ဒ ရှ ကာ ရုတ် သည် လည်း ဝန် ခံ ပြီး မှ လူ များ မ ရှိ စဉ် တွင် ကိုယ် တော် ကို အပ် ခြင်း ငှါ အ ဆင် သင့် သော အ ချိန် ကာ လ ကို ရှာ ကြံ လျက် နေ ၏။

 

ဤတွင် ဂျာမန်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။

 

*********

 

လုကာ ၂၃:၄၇-၅၂ (Lk 22,47-53): ထို သို့ မိန့် တော် မူ စဉ် တွင် ပင် တ ပည့် တော် တ ကျိပ် နှစ် ပါး အ ဝင် ဖြစ် သော ယု ဒ ရှ ကာ ရုတ် သည် လူ အ ပေါင်း တို့ ကို လမ်း ပြ လျက် လာ ၍၊ ယေ ရှု ကို နမ်း ခြင်း ငှါ ချဉ်း ကပ် လေ ၏။ ၄၈ ယေ ရှု က လည်း၊ ယု ဒ၊ သင် သည် နမ်း ခြင်း ကို ပြု လျက် လူ သား ကို အပ် သ လော ဟု မေး တော် မူ ၏။ ၄၉ ယေ ရှု နှင့် အ တူ ပါ သော သူ တို့ သည် ဖြစ် အံ့ သော အ မှု ကို မြင် လျှင်၊ သ ခင်၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် ထား နှင့် ခုတ် ရ ပါ မည် လော ဟု မေး လျှောက် ပြီး မှ၊ ၅၀ တ ယောက် သည် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် မင်း ၏ ကျွန် တ ယောက် ကို ခုတ် သ ဖြင့် လက်ျာ နား ရွက် ပြတ် လေ ၏။ ၅၁ ယေ ရှု က လည်း၊ တန် စေ ဟု မိန့် တော် မူ ၍ နား ရွက် ကို လက် တော် နှင့် တို့ သ ဖြင့် အ နာ ကို ပျောက် စေ တော် မူ ၏။ ၅၂ ထို အ ခါ အ ထံ တော် သို့ ရောက် လာ သော ယဇ် ပု ရော ဟိတ် အ ကြီး၊ ဗိ မာန် တော် မှူး၊ လူ အ ကြီး အ ကဲ တို့ အား ယေ ရှု က၊ သင် တို့ သည် ထား ပြ ကို ဘမ်း သ ကဲ့ သို့ ငါ့ ကို ဘမ်း အံ့ သော ငှါ ထား နှင့် ဒုတ် များ ကို လက် စွဲ လျက် လာ ကြ သည် တ ကား။

 

ဤတွင် ဂျာမန်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။

 

*********

 

မကြာမီ ဤအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တရားဒေသနာများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရပါမည်။